Båtar på ån kan bli verklighet

I en intervju med Radio Sörmland har Eskilstuna Kommuns ordförande i kommunfullmäktige, Jimmy Jansson, utvecklat sina tankar kring hur Eskilstuna skulle kunna utvecklas som ort och om hur båtar på ån skulle kunna vara en del i ortsutvecklingen. Jansson nämner en summa på två miljarder när han uppskattar den totala kostnaden för ombyggnaden av broar och andra åtgärder som behövs. 

Eskilstunaån saknar sedan mitten av 60-talet möjlighet att ta emot båtar, trots att det finns fungerande slussar både i Torshälla och vid faktoriholmarna, som mycket väl skulle kunna låta fritidsbåtar slussa upp från Mälaren. Innan bron stängdes av 1965 var det både passagerartrafik och fraktbåtar som gick upp i ån via Torshälla.

Jimmy Jansson utvecklade ett resonemang kring en eventuell fond, där även företag och privatpersoner skulle kunna bidra med pengar.

Share