Fler gator får avgiftsbelagda parkeringar

Tillhör du de som hittills har parkerat gratis en bit ifrån Munktellarenan och gått den sista biten? Då är det slut med det nu, för Eskilstuna Kommun har beslutat att utöka området där det är avgift för att parkera. Från och med den 1 juni kostar det 5 kr i timmen att parkera på Munktellsgatan, Gustafsvägen, Stålbrännaregatan, Knut Hellbergsgatan, Heljestrandsgatan samt Beroniusgatan. Förändringen är en del i kommunledningens strategi  att försöka få fler av Eskilstunas invånare att använda cykel och kollektivtrafik när de förflyttar sig. Kommunen har gjort flera liknande förändringar, genom att strypa gatornas bredd och på annat sätt försvåra för biltrafiken.  Många trodde nog att det skulle bli en annan inriktning på kommunens arbete efter att Miljöpartiet lämnade majoriteten efter det senaste valet 2014 men så har det inte blivit. – Det finns både både regionala och internationella miljömål att jobba mot, och där finns inte bilköer med som ett problem att lösa, säger en av medarbetarna på kommunens trafikavdelning. 

På dessa blåmarkerade gator blir det parkeringsavgift från och med 1 juni.

På dessa blåmarkerade gator blir det parkeringsavgift från och med 1 juni.

Share