Dags att bygga Österleden enligt majoriteten

Den politiska majoriteten i Eskilstuna, bestående av socialdemokraterna, moderaterna och Centerpartiet höll kl 14 på fredagseftermiddagen en pressträff där de meddelade att de enats om förändringar i den kommunala översiktsplanen inför 2030. I detta arbete anser de att Västerleden måste breddas och bli 2-filig i bägge riktningarna samt att de på sikt anser att en bättre led måste byggas öster om Eskilstuna för att avlasta Vasavägen och Carlavägen som är mycket hårt belastade av genomfartstrafik. 

Pressträffen började med att de tre företrädarna Jimmy Jansson (S), Jari Puustinen och Arne Jonsson (C) gemensamt berättade lite om bakgrunden och Eskilstunas situation med dels en Å som rinner genom staden och bildar en sorts barriär och dels järnvägen eller egentligen två järnvägar som också bildar barriärer för trafiken där trafiken måste korsa dessa barriärer. Moderaternas Jari Puustinen berättade att moderaterna länge föreslagit en ringled och sedan visades en karta där majoriteten tänker sig en ringled formad som en triangel där det handlar om att försöka förbättra kommunikationen.

Majoriteten vill även på sikt flytta på järnvägssträckningarna som ligger inne i staden och ”flytta dem ut i skogen” för att frigöra stora markytor som dessutom är Å-nära. Man vill även utveckla externa områden som Torshälla och Kvicksund. Man poängterade att flera av de här åtgärderna förutsätter statliga medel.

Share