Föreningsbridrag från Kultur och fritidsnämden

Föreningsbridrag från Kultur och fritidsnämden

Vid ett sammanträde den 11 december fattade nämnden bland annat beslut om föreningsbidrag för 2014.

Närmare 4 miljoner kronor går i bidrag till verksamhetslokaler och anläggningar för 2014, där föreningar utövar träningar och tävlar. Även föreningar som bedriver verksamhet med särskild samhällsnytta får ett bidrag på närmare 3 miljoner kronor, Kultur- och fritidsnämnden fördelar bidrag för särskild samhällsnytta till stödberättigade föreningar en gång per år. Bedömningen av verksamhetens samhällsnytta utgår från dess målgrupp, syfte och omfattning.

Nämnden beviljar också totalt 1.4 miljoner kronor i bidrag till föreningar som arrangerar publik verksamhet i Eskilstuna, där Eskilstuna jazzklubb,  Eskilstuna orkesterförening, Eskilstuna riksteaterförening är några utav aktörerna.

Share