Oenighet om trafiksituationen i Eskilstuna

Oenighet om trafiksituationen i Eskilstuna

De senaste dagarna har en ny oenighet blottats mellan majoriteten och oppositionen i Eskilstuna kommun. Kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson medger nu att trafiksituationen i Eskilstuna är ett problem, men han vidhåller att det har andra orsaker än kommunens omfattande ombyggnationer av gatunätet på senare år. Istället är det, enligt socialdemokraten Jimmy Jansson, den ökade folkmängden, 12000 nya invånare som haft med sig 10 000 nya bilar som är problemet. Jimmy vill inte heller bredda gatorna eller bygga nya vägar utan tror att det räcker att sätta upp skyltar som visar bilisterna hur de kan köra en annan väg.

Jari Puustinen (M) som är oppositionsledare, för alliansen i Eskilstuna menar att det tvärtom är stadsbyggnadsnämnden och dess ordförande Magnus Johansson (Mp) som under senare gjort allt de kan för att jävlas med bilisterna. Jari menar att resonemanget om folkmängden inte räcker som förklaring till de omfattande trafikproblem som Eskilstuna drabbats av. Han tycker att Jimmy Jansson inte är ärlig när han redogör för kommunens egen roll i det hela. Han menar också att Jimmy tar upp saken just nu, beroende på att han inte vill att det ska bli en valfråga 2014. Jari föreslår att man åtminstone bör titta på särskilda bussfiler, vilket också skulle lösa problematiken för utryckningsfordonen. Som det är nu kommer ju varken polis, brandkår eller ambulanser fram när det är igenkorkat med bilar.

Share