Eskilstuna mer missnöjda än genomsnittssvensken

SCB (Statistiska centralbyrån) har låtit 500st eskilstunabor beskriva hur nöjda de är med sin kommun. Totalt sett är de mer missnöjda än andra svenskar som bor i andra städer i jämförbar storlek.

Genomsnittsinvånaren i städer av Eskilstunas storlek sätter betyget 63 på sina städer. Eskilstunaborna sätter betyget 50 på sin stad. Det är framför allt två saker som de är missnöjda med, det ena är tryggheten och det andra är möjligheterna att hitta en bostad.   Andra frågor som de är missnöjda med är kommunens service, underhållet av gatorna och känslan av ifall politikerna lyssnar på medborgarna, att invånarna kan vara med och påverka utvecklingen i kommunen.

Share