Nya vård- och omsorgsboendet skall namnges

Nya vård- och omsorgsboendet skall namnges

Under hösten 2014 kommer det nya vård- och omsorgsboendet i bostadsområdet Brunnsbacken vara klart för inflyttning. Det nya boendet skall innehålla 66 lägenheter i särskilt boende för äldre, produktioneskök med öppen restaurang samt lokaler för sociala aktiviteter för de boende som kan även nyttjas av äldre i närområdet.

Det nya boendet har inget namn än och Eskilstuna kommun ber om invånarnas hjälp. Har ni ett förslag så maila det till anne-lie.lindstrom@eskilstuna.se senast den 15 februari 2014.

Juryn består av vuxennämndens ordförande Mikael Eklund, vuxennämndens vice ordförande Maria Forsberg, områdeschef Annasarah Pavasson, utvecklare Eleferia Bartuma och projektledare Anne-Lie Lindström som kommer att välja ut det namn som passar bäst för det nya boendet.

Share