Vindkraft dålig affär för skattebetalarna

EAnyttTidningen Dagens Samhälle skriver att vindkraftföretaget Samkraft AB, där majoriteten i Eskilstuna Kommun drev igenom beslutet att satsa miljontals kronor nu är på obestånd. Det kommunägda bolaget Eskilstuna Energi & Miljö AB äger idag 6% av aktierna i Samkraft.
Enligt tidningen Dagens Samhälle fattas nu 75 miljoner kronor i Samkraft om man ska kunna rädda bolaget från konkurs. Det är ett flertal kommuner i mellansverige som satsat pengar och nu tvingas skjuta till mer pengar om de inte vill se det de hittills satsas gå förlorade.

Ett exempel är Ljusdals kommun som hittills satsat 5 miljoner men nu säger nej till att skjuta till mer pengar. De skulle behöva satsa ytterligare 12 miljoner för att ha en chans att få tillbaka de fem miljonerna de redan satsat. Enligt en värdering av bolaget och dess tillgångar som gjordes av konsultföretaget PWC under hösten 2013 så var bolagets tillgångar värda ungefär 60 miljoner mindre än det bokförda värdet, vilket i praktiken gör att Samkraft AB är konkursmässigt.

Det var bara för några månader sedan som socialdemokraterna i Eskilstuna tillsammans med de övriga partierna i den rödgröna majoriteten drev igenom flera beslut, som ger Energi & Miljö AB:s styrelse rätt att:

1. Fatta ägarbeslut om åtgärder i Samkraft AB.
2. Besluta om förändring i ägarandelens storlek i Samkraft AB med dotterbolag inom intervallet noll till och med 30 procent.
3. Besluta om ägartillskott för hantering av underskott i verksamheten upp till och med 5 miljoner kronor per år.
4. Besluta om ägartillskott i form av exempelvis aktieägartillskott eller ägarlån, för investeringar i utökad vindkraftsproduktion inom intervallet noll till 20 miljoner kronor per år.

– ”Vi sa nej till denna spekulation med skattebetalarnas pengar” säger oppositionsledaren i Eskilstuna Kommun, Jari Puustinen (M).

Det återstår att se hur många ytterligare miljoner Energi & Miljö kommer skjuta till i detta förlustbolag.

Share