Hyresgäster skall utbildas för att spara energi

Bostäder och lokaler står för nära 35 procent av energianvändningen i Sverige. Vår livsstil och våra vanor påverkar mer än vi tror. Genom att inspirera och informera människor när de är mottagliga för förändring, till exempel vid en flytt, är chansen stor att de kan skapa nya hållbara vanor. I ett projekt, som delvis finansieras av Energimyndigheten, ska Interactive Institute Swedish ICT, SABO, Bostads AB Mimer Eskilstuna Kommunfastigheter, Länsstyrelsen Södermanlands län och Västmanlands län ta fram en interaktiv utbildning som riktar sig till nyinflyttade hyresgäster.

Projektets mål är att uppnå en energibesparing på 20 procent, vilket gynnar både hyresgästerna och miljön. Bostäder och lokaler står för nära 35 procent av energianvändningen i Sverige. Därför är det viktigt att minska energianvändningen i landets byggnader för att uppnå de nationella miljömålen. Ny energieffektiv teknik kan ge en viss besparing, men ändrar man dessutom beteende och skapar hållbara vanor kan energianvändningen minska ytterligare. Det här projektet kommer att utveckla, genomföra och utvärdera en interaktiv utbildning för nyinflyttade hyresgäster för att skapa förutsättningar för hållbara vanor.
Vi vill kunna förmedla till människor att deras eget beteende är viktigt och att de nu har stora möjligheter att etablera hållbara vanor, Säger Cecilia Katzeff, forskningsledare på Interactive Institute Swedish ICT och adjungerad professor i hållbar interaktionsdesign på KTH.

I projektet får hyresgästerna en återkoppling på den egna elanvändningen för varje apparat och kan på så sätt lägga grunden för nya hållbara vanor. Projektet bygger på tidigare forskningsresultat från Interactive Institute och blir en naturlig fortsättning på Allmännyttans Energisparkampanj, som drivs av SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag. Eskilstuna Kommunfastigheter AB och Bostads AB Mimer  deltar aktivt genom att utbilda sina fastighetsskötare och bovärdar, som i sin tur ser till att de nyinflyttade får ta del av den interaktiva utbildningen. Under det första året kommer 100 nyinflyttade hyresgäster i Eskilstuna och Västerås att få ta del av utbildningen. Därefter kommer utbildningen att spridas till alla som deltar i Allmännyttans Energisparkampanj via SABO. I dag har cirka 130 allmännyttiga kommunala bostadsföretag med sammantaget 500 000 lägenheter anslutit sig till kampanjen.
Vi är glada över att detta projekt nu blir verklighet. Det blir en naturlig fortsättning på Allmännyttans energisparkampanj, säger Nina Rådström-Oldertz, kommunikationschef på SABO.

Utmaningen ligger i att skapa en utbildning som motiverar hyresgästerna själva till att uppnå denna förändring, annars är det troligt att åtgärden inte får effekt, avslutar Cecilia Katzeff.

Interactive Institute leder projektet. SABO, Eskilstuna kommunfastigheter AB, Bostads AB Mimer, Länsstyrelsens Södermanlands län och Västmanlands län deltar också aktivt i projektet. Projektet finansieras av Energimyndigheten och deltagande partners.

Share