Eskilstuna kommun inrättar en whistleblowfunktion

Tanken är att fler ska våga anmäla missförhållanden, exempelvis som i fallet med äldreboendet ”Torsiliahemmet” i Torshälla. Nu inrättar kommunen en funktion som whistleblower. Det är en av stadsjuristerna som fått ta på sig rollen. 

Den som misstänker oegentligheter inom kommunens verksamhet, eller vill påtala att det är någon av kommunens verksamheter som inte fungerar så bra, ska anonymt kunna anmäla detta till stadsjuristen som i sin tur ”larmar” och kommunen har chans att reagera. Det är ju annars så att kommunens anställda, som ofta är de som har chans att se missförhållanden, inte vågar anmäla eftersom man är rädd för att bli utsatt för repressalier. Kanske är man timanställd, och är rädd för att inte få arbetstimmar.

Share