Finansinspektionen stoppar Exchange Finans

Finansinspektionen stoppar Exchange Finans

Finansinspektionen (FI) återkallar kreditmarknadsbolaget Exchange Finans tillstånd att driva finansieringsrörelse.

Företaget har haft allvarliga brister i sin interna styrning och kontroll och har särskilt brustit i att vidta åtgärder för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Företaget ska omgående upphöra med all verksamhet. då även kontoret som finns beläget på fristadstorget i Eskilstuna.

-”Denna granskning har haft fokus på främst hur vi hanterat penningtvättsfrågorna under perioden 2012. Finansinspektionen har den 14 januari 2014 fattat ett beslut på sitt ordinarie styrelsemöte om att utdela en sanktion mot Exchange Finans för de brister man identifierat avseende platsbesöket i våras. Finansinspektionen har mot denna bakgrund valt att återkalla Exchange Finans tillstånd för kreditmarknadsbolag. FI:s beslut kommer överklagas” säger Bo Korposoff, VD

Finansinspektionen har tidigare ingripit mot Exchange Finans och 2007 fick företaget en varning och ålades att betala en straffavgift på 500 000 kronor bland annat till följd av brister i dess interna styrning och kontroll, men även då brister inom penningtvättsområdet. Eftersom företaget sedan dess har brutit mot en rad centrala bestämmelser och har misslyckats med att komma till rätta med tidigare konstaterade brister har FI beslutat att återkalla tillståndet.

Beslutet innebär att företaget inte längre får verka på finansmarknaden och ska avveckla verksamheten så snart det går, dock senast den 1 april 2014.

Share