Rökfri arbetstid hos kommunen

Rökfri arbetstid hos kommunen

Eskilstuna kommun meddelar idag att man kommer införa ”rökfri arbetstid” på alla kommunala arbetsplatser.
Det enda undantaget är lunchrasterna man får nyttja tobaksrök då det inte räknas med i arbetstiderna.
—  Det här är ett komplext beslut. Att sluta röka är ett personligt beslut som ingen arbetsgivare kan påtvinga någon. Därför jobbar vi med att skapa förståelse för varför vi gör det här, säger Annika Tjernström, HR-direktör i ett pressmeddelande

Se kommunens pressmeddelande här:
” – Eskilstuna kommunkoncern inför rökfri arbetstid från och med 1 maj 2014.

Med en rökfri arbetstid blir kvaliteten i det goda mötet med elever, brukare, kunder och invånare bättre. Vi möjliggör även en bättre arbetsmiljö och hälsa för kommunkoncernens medarbetare. Ytterligare ett syfte är att ge möjligheter till en bättre ekonomi, både för medarbetare och för arbetsgivaren. Att sluta röka är ett personligt beslut som ingen arbetsgivare kan påtvinga, men däremot underlätta genom att erbjuda olika former av stöd.

De som vill sluta eller begränsa sin rökning kommer bland annat erbjudas rökavvänjningsgrupper, individuell coaching och subventionerade läkemedel.

Vad är rökfri arbetstid?
Rökfri arbetstid innebär att medarbetare inte röker under arbetstid. Samma princip gäller för uppdragstagare och förtroendevalda. Rökfri arbetstid innebär också att ingen ska behöva utsättas för rökning eller röklukt i närheten av lokaler, tjänstebilar eller arbetsplatser. Därför finns en gräns på 15 meter vid entréerna.

Med arbetstid menas den tid man är i tjänst, inklusive pauser. Lunch räknas inte in i arbetstiden och är därmed undantagen. Arbetskläder ska inte utsättas för tobaksrök.

Rökfri arbetstid beräknas kunna ge en besparing på drygt 11 miljoner för minskad sjukfrånvaro och för den arbetstid som annars används till rökning.

Den totala kostnaden för att införa rökfri arbetstid beräknas uppgå till 2,4 miljoner kronor. Kostnaden omfattar utbildning, chefsstöd, nikotinersättning, informationsinsatser och arbetstidsbortfall för
rökavvänjningskurser.
– Det här är ett komplext beslut. Att sluta röka är ett personligt beslut som ingen arbetsgivare kan påtvinga någon. Därför jobbar vi med att skapa förståelse för varför vi gör det här, säger Annika Tjernström, HR-direktör.

Knappt 200 kommuner har redan infört rökfri arbetstid. Erfarenheterna visar att minst 70 procent av rökarna vill sluta och det är många som slutar helt eller röker mindre när man har infört rökfri arbetstid.”

Share