Jocke Berg får medalj från kungen

Kung Carl XVI Gustaf har beslutat en del medaljföläningar.

En av de som får motta en medalj är låtskrivaren och sångaren Jocke Berg från Eskilstuna.
Motiveringen låter som följande: ”För framstående insatser inom svensk populärmusik”

Här är hela listan för de som får en medalj från kungen:

H.M. Konungens medalj

12:e storleken med kedja

Ärkebiskop Anders Wejryd
För betydelsefulla insatser som Svenska kyrkans ärkebiskop

12:e storleken i Serafimerordens band

fv Statssekreteraren, generaldirektör Agneta Bladh
För framstående insatser inom svenskt förvaltnings- och samhällsliv
Teaterchef Marie-Louise Ekman
För betydelsefulla insatser inom svensk konst och svenskt teaterliv

Riksdagsdirektör Kathrin Flossing
För värdefulla insatser inom svenskt rättsväsende och samhällsliv

fv Statsråd Pär Nuder
För mångårig och framstående politikergärning

Direktör Lars Renström
För betydande insatser inom svenskt näringsliv

Företagsledare Anders Ullberg
För framstående insatser för svenskt näringsliv

8:e storleken i Serafimerordens band

Professor Lars-Erik Edlund
För framstående insatser för svenskt universitetsliv

fd Akademiintendent, docent Torgny Nevéus
För värdefulla insatser inom svenskt universitets- och kulturliv

Fil.dr. Tamara Torstendahl Salytjeva
För betydande insatser som förmedlare av svensk kultur i Ryssland

Direktör Nils Spangenberg
För värdefulla insatser för svenskt musikliv

Medaljen Litteris et Artibus

Skådespelare Tomas von Brömssen
För framstående konstnärliga insatser som skådespelare

Operasångerska Pers Anna Larsson
För framstående konstnärliga insatser som operasångerska

Klarinettist Staffan Mårtensson
För framstående konstnärliga insatser som klarinettist

Skådespelare Ingela Olsson
För framstående konstnärliga insatser som skådespelerska

H.M. Konungens medalj

8:e storleken i högblått band

Sångare och låtskrivare Joakim Berg 
För framstående insatser inom svensk populärmusik

Kapten Johan T:son Medin
För förtjänstfulla insatser för Högvakten vid Stockholms slott

Golfspelare Henrik Stenson
För framstående insatser som golfspelare

Share