Nytt bostadsområde i Kvicksund

Eskilstuna Kommun planerar att bygga en helt ny stadsdel vid Mälarstranden i Kvicksund. Går allt som det ska skall det bo cirka 1500 personer i det nya samhället om några år. Det innebär att det är ungefär 500 bostäder som skall byggas i stadsdelen och det kommer bli ett stort lyft för Kvicksund i sin helhet.
— Arbetet har högsta prioritet. Vi kommer att hålla högt tempo under 2014 så att en detaljplan kan vara klar 2015. Inflyttning kan då bli aktuell året därpå, 2016. Men området kommer att utvecklas i etapper, säger Magnus Johansson (MP) till Eskilstuna-Kuriren.

För att kommunen skall kunna möta en växande befolkningsmängd så krävs det mer bostäder då efterfrågan är större. Kommunen har kartlagt vart det nya bostadsområdet skall vara. Det kommer finnas mark väster om järnvägen, ner mot Mälaren i Kvicksund.
— Det är ett attraktivt läge med närhet till vatten och möjlighet att arbetspendla till såväl Eskilstuna som Västerås och Stockholm, säger kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson till tidningen.

Share