Bahnhof stänger Lexbase

Bahnhof stänger Lexbase

Under dagen har ett stort antal hackerattacker riktats mot den omtalade databassajten Lexbase, som är en av webbleverantören Bahnhofs kunder. Under onsdagskvällen framkom uppgifter om att hackare systematiskt försöker komma över betalinformation.

Att säkerheten varit så låg att uppgifter kunnat spridas utanför Lexbase tjänst är förstås beklagligt, men är något Lexbase helt och hållet ansvarar för själva. Vi tillhandahåller uteslutande serverplats och uppkoppling till internet. Däremot kan vi inte acceptera rent brottsliga handlingar, som hackerangrepp inriktade på att fånga upp betalinformation. När våra kunders tjänster drabbar tredje part måste vi agera, säger Andreas Norman, styrelseordförande på Bahnhof.

Sedan den omstridda nättjänsten Lexbase togs i bruk i början av veckan har trycket mot servern varit extremt högt, bland annat på grund av en lång rad hackerattacker. Under onsdagen stegrades trycket, och mycket tyder på att hackare nu hittat sätt att komma över inloggningsuppgifter till de olika betalningsalternativ Lexbase erbjudit sina kunder. Alla kunder ansvarar själva för IT-säkerheten kring den eller de tjänster de driftsätter, säger Bahnhof i ett pressmeddelande.

Har du registerat dig som kund hos lexbase och lämnat ifrån dig betalinformationm exempelvis inloggningsdetaljer, bör du omgående ta kontakt med Lexbase och/eller din bank för vidare instruktioner, avslutar Bahnhof.

Share