Böter efter miss

Eskilstuna kommun ska betala 225 000 kronor i upphandlingsskadeavgift uppger Konkurrensverket. Grunderna för yrkandes om en straffavgift sägs vara att enskilda aktörer aldrig fick vara med vid upphandlandet om två festivaler i Eskilstuna, Eskilstuna Stadsfestival och Springpride. Kommunen gav uppdraget till Eskilstuna Marknadsföring AB. 

Share