Mer lönsamt att jobba för nyanlända invandrare

Regeringen tar ytterligare steg för att göra det mer lönsamt för nyanlända invandrare inom etableringsuppdraget att arbeta. Idag beslutade regeringen att den som arbetar ska få behålla etableringstillägg och bostadsersättning för att minska marginaleffekterna vid övergång till arbete.

Regeringen har tidigare infört förändringar som gör det mer lönsamt för nyanlända att arbeta inom ramen för sin etableringsplan. Fribeloppet för arbete vid sidan av etableringsplanen har också tagits bort så att sådana inkomster inte heller minskar etableringsersättningen.

Den ändring som nu införs innebär att den som arbetar, inom eller vid sidan av sin etableringsplan, inte riskerar att förlora eventuell etableringstillägg eller bostadsersättning. Etableringstillägg betalas till hushåll med barn och bostadsersättning betalas till ensamstående utan hemmavarande barn. Bägge dessa minskas med 1/3 av alla förvärvsinkomster från första kronan, det ändrar regeringen nu på.
– Regeringens linje är, och har varit tydlig, det ska löna sig att arbeta. Ur integrationssynpunkt är tidig kontakt med arbetsmarknaden väldigt viktig. Den som är nyanländ och har tre barn ska inte riskera att förlora sitt etableringstillägg för att man är ambitiös och arbetar, det sänder fel signaler, säger integrationsminister Erik Ullenhag i ett pressmeddelande.

Share