Stor ökning av skuldsatta privatpersoner hos Kronofogden.

Enligt statistik från Kronofogdemyndigheten ökade svenska privatpersoners skuldsättning hos kronofogden med nästan 2,7 miljarder kronor under 2013. Skuldsättningen var under årsskiftet hela 62,1 miljarder kronor. Det innebär en ökning med 4,5 procent jämfört med året innan. Det är drygt 350 000 privatpersoner i Sverige som är skuldsatta hos kronofogden. De två länen Södermanland och Gävle är de län där flest andel av befolkningen är skuldsatta hos kronofogden.

Share