Kommunen går med i föreningen Spårvagnsstäderna

Kommunen går med i föreningen Spårvagnsstäderna

Föreningen Spårvagnsstäderna meddelar idag att Eskilstuna kommun går med i föreningen. Då Eskilstuna kommun för tillfället ser över möjligheterna att införa spårvagnstrafik i kommunen, till framtiden. Organisationen Spårvagnsstäderna jobbar för att det skall bli lättare att bygga spårvägar och dessutom förmedla kunskapen som krävs.
— Eskilstuna väljer att bli medlem i Spårvagnsstäderna eftersom vi arbetar så aktivt med att utveckla stadsbyggandet och koppla ihop det bättre med kollektivtrafiken, säger Magnus Johansson (MP)  kommunalråd i Eskilstuna till föreningens hemsida.

I och med detta är Eskilstuna den tolfte medlemmen i föreningen och det är Jens Forsmark samordnare på Spårvagnsstäder givetvis glad över.
—  Det är värdefullt för oss att Eskilstuna blir medlem. Föreningen växer nu i takt med att många kommuner och regionala kollektivtrafikmyndigheter i Sverige planerar för nya spårvagnslinjer.

Share