Integrationsministern till Eskilstuna

Integrationsminister Erik Ullenhag besöker i morgon, onsdagen den 12 februari, Södermanland på inbjudan av landshövding Liselott Hagberg.

Dagen inleds med ett besök på företaget Swedish Fine Rice and Food AB I Eskilstuna. Därefter information om projekt med flyktingguider och möte med Rotaryrepresentanter som om klubbarnas insatser på integrationsområdet. Efter lunch Konstmuseet i Eskilstuna och projektet ”Konsten att delta, Sörmland 2013” som syftar till att skapa nätverk mellan konstnärer som nyligen har kommit till Sverige från andra länder och konstnärer som bor i länet. Dagen avslutas sedan i Strängnäs med projektet Traineejobb där cirka 25 procent av deltagarna är utrikesfödda.

Share