Kommunen går plus ekonomiskt

Kommunen går plus ekonomiskt

Eskilstuna kommun visar för tionde året i rad ett positivt ekonomiskt resultat för verksamhetsåret 2013. De ekonomiska målen nås med ett överskott på 163 miljoner kronor. Bolagskoncernens preliminära resultat är cirka 90 miljoner.

Det positiva resultatet förklaras av ökade skatteintäkter, engångsåterbetalning av försäkringspremier med 81 miljoner och ett stort ansvarstagande av enheterna i organisationen. Vissa verksamheter har dock underskott och där pågår ett aktivt arbete för att få en ekonomi i balans inför 2014.
– Jag är stolt över den insats som våra medarbetare gör varje dag för att leverera välfärd till våra invånare samtidigt som de bidrar till det ekonomiska resultatet.  Vi måste fortsätta på den inslagna vägen och alla våra verksamheter behöver leverera god kvalitet och bra ekonomiskt resultat för att kunna möta framtiden, säger Eskilstunas kommunalråd Jimmy Jansson i ett pressmeddelande.

– Det jag är starkt oroad för, är de ökade kostnaderna inom den sociala sidan, bland annat inom missbruksvården. Jag ser helt klart nödvändiga förändringar och att vi än mer behöver kraftsamla hela kommunkoncernen för att bryta den negativa utvecklingen.

Med ökade skatteintäkter och plusresultat är tanken att kommunen skall satsa mer.
– I en sund kommunal ekonomi ska det finnas ett överskott som kan utgöra grunden för kommande investeringsbehov. Vi är lyckligt lottade att vi har en kommun som växer och därmed ger ökade skatteintäkter. Det ger förutsättningar till nödvändiga investeringar i ny infrastruktur, kommunikationer, energisatsningar, bostäder, äldreboenden, förskolor, arena och badhus, säger Pär Eriksson, kommundirektör.

Share