Sjuka och skadade träd tas ned

Under nästa vecka (vecka 8) planerar kommunen att ned träd i Stadsparken i Eskilstuna. Det handlar om fem stora almar som fått almsjuka och sju andra träd som är i dåligt skick. Träden som är sjuka innebär risk för nedfallande grenar. De almar som nu drabbats i stadsparken är bland de sista stora almarna som finns i Eskilstunas parker. Hur nyplanteringen kommer att se ut blir en del av det pågående arbetet med att ta fram en utvecklingsplan för av Stadsparkenutvecklingsplan för av stadsparken på längre sikt.

Share