Allt fler familjer gör aktivt val av grundskola

Resultatet av valet till förskoleklass är klart. Det var 1 176 barn som skulle välja skola i år, vilket är ungefär lika många som i fjol. Alla blivande sexåringar erbjuds plats på en skola i närheten av hemmet men kan också välja att söka annan skola.

De flesta får sitt förstahandsval av skola tillgodosett. I år är det Björktorpsskolan, Djurgårdsskolan, Lagersbergsskolan och Lundbyskolan som har fler sökande än platser. De tre sistnämnda har plats för de elever som bor inom upptagningsområdet, men inte för sökande från andra upptagningsområden. På Björktorpsskolan lottas platser bland de sökande från andra upptagningsområden.

Valet till musikklass årskurs 4 på Djurgårdsskolan har samtidigt avslutats. I år var det 37 elever som sökte till musikklassen, och 30 av dessa antogs.

Av alla barn som ska börja förskoleklass till hösten var det 22 procent som sökte en annan skola än den anvisade, vilket kan innebära en annan kommunal skola eller en friskola. Förra året var det 17 procent som sökte en annan skola än den anvisade. Allt fler gör alltså ett aktivt val, vilket kan
bero på att man numera ansöker om plats via kommunens e-tjänst. Därmed förtydligas möjligheten att själv välja skola.

I fjol var det 75 procent som gjorde valet till förskoleklass i e-tjänsten inom den aktuella tidsperioden. I år hade andelen höjts till 85 procent.
– Det är glädjande att e-tjänsten börjar bli inarbetad. När föräldrarna genomför valet digitalt underlättas vår planering, vilket gör att vi kan meddela besked om skolplacering snabbare, säger skolchef för grundskolan Hans Ringström.

Från och med idag fredag den 14 februari kan målsmän logga in i kommunens e-tjänst och se sitt barns skolplacering. Ett brev med placeringsbesked skickas också med posten hem till alla familjer under vecka 8. Den som ångrar valet av skola ska själv gå in i e-tjänsten och göra sin ändring.

Hur antagningen till friskolorna ser ut är oklart eftersom de hanterar sina egna antagningar. Valet till årskurs 7 är ännu inte klart. Resultatet meddelas så snart det finns information att lämna.

Share