Ungdomsstyrelsen blir Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Ungdomsstyrelsen blir Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Det innebär att myndigheten både till namn och innehåll nu kommer att utgöra en samlad punkt för civilsamhällesfrågorna.
– Det civila samhället behöver ingen myndighet, men civilsamhällespolitiken behöver en. Alliansen vill fortsätta att uppvärdera det civila samhällets avgörande roll för Sverige, säger Maria Arnholm, ansvarig minister för ungdoms- och civilsamhällespolitiken.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor kommer, precis som Ungdomsstyrelsen idag, ansvara för en bredd av frågor med bäring på den idéburna sektorn. Bland annat kommer myndigheten fördela bidrag till stöd för bland annat det unga civila samhället, kvinnors organisering och antidiskrimineringsorganisationer.

Myndigheten kommer också fortsätta med det tydliga kunskapsuppdrag som Ungdomsstyrelsen idag har. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor kommer fördela bidrag till studier om det civila samhället och upprätta rapporter som belyser den idéburna sektorns villkor utifrån politiken för det civila samhällets sex principer, nämligen självständighet och oberoende, dialog, kvalitet, långsiktighet, öppenhet och insyn samt mångfald.

Myndighetens nya namn gäller from 1 april 2014.

 

Share