Besöksnäringens omsättning i Eskilstuna ökade 2013

Besöksnäringens omsättning i Eskilstuna ökade 2013

Den totala omsättningen för turismen i Eskilstuna ökade med 1,3 % till 716 miljoner kronor under 2013. Besöksnäringen är en tillväxtbransch för hela Sverige och Eskilstuna Marknadsföring tog 2009 fram en strategi för att år 2020 nå en omsättning på 1 miljard kronor i Eskilstuna.
– Det är kul att se att vår strategi för ökad turism i Eskilstuna och Torshälla ger resultatTrots att vi har haft ett stort tapp i kategorin dagsbesök under året så ökar ändå den totala omsättningen. Vi ser också detta som ett mellanår med en något svagare ökning än tidigare och vi har goda förhoppningar om att redan under 2014 vara tillbaka på den starka ökning som vi har sett under tidigare år, säger Martin Roos, VD för Eskilstuna Marknadsföring i ett pressmeddelande.

De siffror som redovisas nu är från den årliga TEM-rapporten som mäter ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Eskilstuna kommun i en TuristEkonomisk Modell (TEM®). Mätningarna har pågått sedan 2002 och bygger på insamlad besöksstatistik och telefonintervjuer.

Både turistbyråchef Helen Strömberg och Emelie Gard, projektledare för Eskilstuna Convention Bureau, är mycket nöjda med att antalet övernattningar i kommunen har ökat. Helen Strömberg lyfter fram effekterna av ett långsiktigt arbete som har lett till att allt fler inom besöksnäringen i Eskilstuna vågar kliva fram och ta på sig värdskapet.
– Att fler vågar se möjligheter i stället för hinder är en bra grund för en fortsatt ökning, menar Helen Strömberg.

Möten och konferenser är den delmarknad inom besöksnäringen där omsättningen per besökare är högst. Det arbete som utförs av Eskilstuna Convention Bureau för att utveckla värdskapet och kunskaper om marknaden för möten och konferenser är därför av stor betydelse för att vi ska nå vårt uppsatta omsättningsmål för år 2020.
– Vårt geografiska läge är en bra utgångspunkt och årets fina ökning i antal sålda rum ser jag som en följd av det strategiska, långsiktiga arbete som vi lägger ned på att utveckla värdskapet i Eskilstuna och aktivt söka upp möjligheter att få möten och konferenser hit. Med ett nytt möteshus skulle vi ytterligare kunna öka tillväxten, säger Emelie Gard.

2013 anställde Eskilstuna Marknadsföring evenemangschefen Mikael Lönngren.
Vårt mål är att skapa reseanledningar och det vill vi göra genom att satsa på kvalitativa evenemang, samverkan och miljösmarta upplevelser, säger Lönngren.

Som lyckade satsningar under 2013 nämner han till exempel Eskilstunafestivalen, Springpride, Nordic Art Station och Å-loppet.

Share