Kommunen söker fler mentorer

Hösten 2013 inledde Eskilstuna kommun genom Ung Fritid ett samarbete med Mentor Sverige. I dagsläget har 12 par vuxna/ungdomar matchats mot varandra. Nu söker kommunen fler trygga vuxna över 20 år som vill bli mentorer och göra skillnad för ungdomar 13-17 år. 

Mentorskapet är ett strukturerat program som sträcker sig över 12 månader och består av regelbundna träffar mellan en ungdom och en vuxen. Fika, plugga och besöka mentorns arbetsplats är vanliga aktiviteter. Målet är att stärka ungas självkänsla och framtidstro genom en vuxen förebild. Mentorerna väljs ut genom bland annat intervjuer. Kvinnor matchas med tjejer och killar får en manlig mentor. Mentor Sverige är en ideell organisation med visionen att alla ungdomar ska få växa och utvecklas hälsosamt och drogfritt.

Från 1 mars tar Emilia Karlsson, Ung Fritid, över som kommunkoordinator. Som kommunkoordinator ansvarar hon för hela Mentorprogrammet i Eskilstuna och Torshälla.

Share