Fler sökande än platser till Stålforsskolan/Faktoriet

Resultatet av grundskolevalet till årskurs 7 är klart. Torsdag den 6 mars kan vårdnadshavare logga in i e-tjänsten för besked om valet.

Av totalt 862 blivande årskurs 7 elever har 166 sökt till annan skola än anvisad, vilket motsvarar 19 %. Motsvarande siffra förra året var 23 %. Fortfarande är Stålfors och Faktoriet de enheterna med flest antal aktiva sökande från ett annat upptagningsområde: 49 % av samtliga ansökningar. Totalt har Stålfors/Faktoriet sökts av fler elever än förra året.

Stålfors/Faktoriet tar emot alla elever som är anvisade till skolan, men kan inte erbjuda plats för samtliga sökande. Därför har en lottning genomförts, under tillsyn av Notarius Publicus. En turordningslista för de elever som inte fått sitt förstahandsval har upprättats på skolan, som tar
kontakt med eleverna vid eventuella framtida lediga platser.

Av 34 elever som sökt Stålforsskolans musikinriktning har 30 antagits.

Övriga högstadieskolor kan erbjuda alla förstahandssökande plats.
– Som tidigare år har vi många sökande till just Stålfors/Faktoriet, säger skolchef Hans Ringström. Det finns emellertid en begränsning i hur många elever som skolorna kan ta emot, både rumsligt och pedagogiskt. Alla kommunala skolor ska erbjuda en bra studiemiljö.

– De elever som inte erbjudits plats på Stålfors/Faktoriet har en reserverad plats på sin anvisade skola, fortsätter Ringström.

Share