Prisade av kommun efter namntävling

Åbacken blir det nya namnet på vård och omsorgsboendet i stadsdelen Brunnsbacken. Al och Majvor
Engman samt Christl Karlsson var de som kom på namnet. Under Vuxennämndens arbetsutskotts möte den 13 mars blev de prisade för sin kreativitet.
— Det kom in 42 namnförslag till det nya vård- och omsorgsboendet i Brunnsbacken. Det var en rolig arbetsuppgift att välja ett passande namn och vi hade långa diskussioner i jurygruppen. Vi fastnade för Åbacken för att det känns mycket trevligt att ha ett vård- och omsorgsboende som associeras med ån, säger Mikael Edlund, ordförande i vuxennämnden, som också varit ordförande i juryn.

Enligt den ena vinnaren Majvor Engman var det hennes man Al som kom på namnet
— Mormors bror hade en gård som hette Åbacken i Jämtland, och det tyckte jag var passande för en plats med å-utsikt, säger Al.

— Jag kom på namnet för att det ligger så fint vid ån, med fin utsikt. Vägen som går nedanför heter
Ådalsvägen och stadsdelen heter Brunnsbacken. Alltså blev det Åbacken, säger Christl Karlsson, som är den andra vinnaren.

Vid Vuxennämndens arbetsutskotts möte den 13 mars 2014 belönades Majvor och Al Engman och Christl Karlsson med en blomsterkvast, ett diplom och ett presentkort på en lunch vid Åbackens restaurang.

Share