Pin Point – det nya konstverket på Fristadstorget

Det nya konstverket till Fristadstorget är under tillverkning och kommer att vara på plats under hösten 2014.

Arbetet med fundamentet där konstverket ska placeras, är slutfört. Från tillverkare har prover på olika ytbehandlingar lämnats till gruppen. Efter tester av ytskiktets hållbarhet har det visat sig att den röda
nyansen som fanns i förslaget kommer, enligt gruppens bedömning, att blir alltför ömtålig i en offentlig och utsatt miljö. Arbetsgruppen har därför i samråd med konstnären beslutat att konstverket istället får en högblank yta av rostfritt stål. Det konstnärliga utförandet med formidén och funktionen prioriteras
framför färgen.  Speglingen blir fortfarande både effektfull och lekfull.

Konstnären Olov Tällström berättar om nya namnet:
– PIN POINT är det slutgiltiga namnet på skulpturen på Fristadstorget. ”Receiver” var ett arbetsnamn från skissarbetet som fick hänga med tills jag hittat ett mer passande namn. Det är så det brukar gå till när jag tar fram nya verk. Ofta tar det tid för mig att hitta en bra benämning och det tillhör undantagen att titeln sitter direkt.

Genom namnet Pin Point, har jag återgått till mitt resonemang kring skalan, perspektivet, och sammanhanget. Skulpturen fungerar som en markör på platsen. Den markerar Eskilstuna på kartan och sätter staden i ett större sammanhang i relation till omvärlden. Att skulpturen har sin nålspets uppåt, ser jag som en konstnärlig frihet. Skulpturen får en paradox som ger en större frihet att tolka och uppleva den.

Projektet följs av en arbetsgrupp med representanter från stadsbyggnadsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen, i samråd med konstnären Olov Tällström.

Share