Eskilstuna kommun medlem i klimatkommunerna

Eskilstuna kommun har blivit medlem i Klimatkommunerna, en förening för kommuner, landsting och regioner som jobbar aktivt och långsiktigt med lokalt klimatarbete.

Medlemskapet i Klimatkommunerna skapar stora möjligheter till samarbeten mellan kommuner men också utbyten av erfarenheter för att ytterligare utveckla Eskilstuna miljöarbete.
– Eskilstuna arbetar hårt med att till exempel minska utsläppen och kommer att ha stor nytta vid fortsatt utvecklingsarbete av det nätverk som Klimatkommunerna utgör, säger Magnus Johansson, kommunalråd (MP), Eskilstuna.

För att bli medlem i Klimatkommunerna behövs ett aktivt och långtgående klimatarbete. I kommunens klimatplan finns långsiktiga strategier för att minska klimatpåverkan och gå mot ett klimatneutralt Eskilstuna. Målsättningarna är i de flesta fall högre än nationella och internationella mål.
– Eskilstunas Klimatplan är ett bra styrmedel för vårt klimatarbete, men det är tydligt att utvecklingen går snabbt framåt. För att hålla oss uppdaterade är det viktigt att byta erfarenheter med andra kommuner och lära av varandra. Vi tror att nätverket Klimatkommunerna kommer att ge oss den möjligheten, säger Lotta Ek, projektledare klimatplanen, Eskilstuna kommun.

Idag består Klimatkommunerna av 34 kommuner, ett landsting och en region, från Skellefteå i norr till Vellinge i söder. Klimatkommunernas övergripande syfte är att minska utsläppen av växthusgaser i Sverige. Föreningen stödjer kommuner som arbetar med klimatfrågan och är en pådrivande aktör för det nationella klimatarbetet genom att lyfta fram vilka möjligheter, hinder och drivkrafter som har betydelse för arbetets resultat.

Share