Polisinsats mot droger

Eskilstunas kommunala skolor samverkar med polis och socialtjänst mot droger bland unga. I linje med detta arbete har polisen idag gjort en insats mot droger i skolmiljön på Rekarnegymnasiet. Rekarne har utsetts till pilotprojekt eftersom det är kommunens största skola.

Polisens har igår, den fredag 11 april, gjort en insats som bestod i att tillse att det inte finns narkotika på Rekarnegymnasiet.

Skolchef för gymnasieskolan Karin Holmberg Lundin kommenterar:
–  Vi arbetar förebyggande mot droganvändning på olika plan. Nu i vår handlar det bland annat om utbildning av medarbetare, föräldramöte och information till elever.

Share