FP vill rätta nationella prov centralt

Folkpartiet föreslår nu att de nationella proven som görs i skolan skall rättas centralt i framtiden. I motionen partiet gått ut med framhäver man bland annat att lärarna skall fokusera på kunskap.
—  Lärare ska vara lärare, inte byråkrater. Nationella prov är viktiga för att mäta elevernas kunskaper, men rättningen tar mycket tid från lärare som behövs bättre i klassrummet. Därför föreslår Folkpartiet idag att de nationella proven ska rättas centralt, säger FP:s Niklas Frykman i ett pressmeddelande.

FP tror att det är den rätta vägen och gå, med att genomföra denna motion så fort som möjligt.
— Skolresultaten behöver förbättras i Eskilstuna. Att minska lärarnas administrativa börda är en viktig del av det. Att rätta de nationella proven centralt är något som många lärare såväl som lärarfacken efterfrågar.

Share