Kommun efterfrågar energi- och klimatsmarta innovationer

Eskilstuna kommun driver under 2014-2015 projektet ”Testbädd för energi- och klimateffektiv teknik” som ska möjliggöra för företag att få sina klimatsmarta innovationer testade i verklig drift och miljö.

Eskilstuna kommun efterfrågar klimatsmarta innovationer från företag för att verifieras i en testbädd hos kommunen. Testbädden fungerar så att kommunen erbjuder sin verksamhet och lokaler för installation av ny teknik. Varje år kommer kommunen att välja ut åtta innovationer som får möjligheten.

Projektet ska stimulera utvecklingen av lokala och regionala företag och samtidigt bidra till uppfyllandet av målen om minskad energianvändning i Eskilstuna kommuns klimatplan.

Många nya produkter och tjänster har idag svårt att slå igenom då det saknas bra referensinstallationer. Projektet bidrar till att ny energieffektiv- och klimatsmart teknik snabbare kommer ut på marknaden då det skapar kännedom hos både beslutsfattare och invånare.

Redan nu prövas två innovationer i testbädd i kommunen. Ett kylskåp från företaget Knycer finns installerat på Stensborgsgatans daghem och ett klimatstyrningsprogram för byggnader från företaget Ecofective är installerat på Djurgårdens vårdboende och Måsta Ängs äldreboende.

Två andra innovationer som är på gång är ett system för återvinning av duschvatten/värme samt en belysningslösning för ett garage med retrofit LED-lysrör. Kommunen efterfrågar nu fler innovationer och tips får att fylla de åtta platserna.

Share