Dags att kolla tryggheten i Myrtorp

Trygga Eskilstuna genomför en trygghetsvandring 29 april i Myrtorp efter önskemål från boende i området. Vandringen sker i samverkan med hyresgästföreningen. Anna Götzlinger från Stadsmuseet medverkar för att berätta om stadsdelens historia.

Träffen inleds med information om vad trygghet kan betyda för olika människor. Därefter gör vi en vandring utifrån valda områden då synpunkter lämnas. Efter vandringen samlas vi åter för att bestämma vad som kan och ska åtgärdas, vem som har ansvaret samt när det ska ha åtgärdats. Vi bestämmer också en ny tid för uppföljning.

Till vandringen är representanter från Stadsbyggnadsförvaltningen, socialtjänst, skola, kultur och fritid, ung fritid, fritidsgården, näringsidkare, politiker, boende och ungdomar inbjudna.

Ansvariga för trygghetsvandringarna är Eva Carlsson, samordnare/utvecklare på kommunledningskontoret i Eskilstuna och Trygga Eskilstuna samt Thomas Bergqvist, kommunpolisgruppchef polismyndigheten.

Share