Viktigt att föräldrar pratar med sina tonårsbarn om alkohol

Majoriteten av föräldrar till 16-åringar förväntar sig att deras barn inte dricker alls före 18 år ålder. Trots detta har drygt var tionde förälder inte pratat med sina barn om förväntningarna.

En Sifo-undersökning som gjorts på uppdrag av Folkhälsomyndigheten bland föräldrar till 16-åringar visar att majoriteten, 64 procent av föräldrar i Södermanland, förväntar sig att tonåringen inte dricker alls före 18 år ålder. Tjugo procent förväntar sig att tonåringen inte dricker alkohol alls före 20 års ålder medan sju procent förväntar sig att tonåringen aldrig börjar dricka alkohol. Var tionde förälder har dock aldrig pratat med tonåringen om sina förväntningar kring alkoholfrågan. Något som de flesta tonåringar faktiskt tycker att föräldrarna bör göra.

– Tydliga regler i hemmet påverkar ungdomars beteende kring alkohol. Föräldrar som engagerar sig i sitt barns liv och är tydliga med att de inte accepterar drickande före 18 år bidrar till att ungdomar i större utsträckning avstår från alkohol, säger Eva Carlsson, samordnare för det brotts- och drogförebyggande arbetet i Eskilstuna kommun.

Föräldrars nej till alkohol fungerar I undersökningar har man sett att de flesta tonårsföräldrar tror att de kan påverka sin tonåring genom att prata om alkohol i tonåren. Och det stämmer. Även om tonåringar säger att de inte bryr sig så lyssnar de på sina föräldrar. Ett konsekvent nej till alkohol från föräldrar har nämligen visat sig vara en gräns som tonåringar inte bara förväntar sig, utan även drar sig för att passera.

Share