Eskilstuna klättrar i årets näringslivsranking

Idag presenteras årets resultat i Svenskt Näringslivs ranking. Eskilstuna förbättrar sin plats från 237 till 180, en höjning med 57 placeringar. Resultatet avgörs genom Svenskt näringslivs mätning kring företagsklimatet i Sveriges kommuner.

Eskilstunas förbättrade placering är ett tydligt trendbrott i positiv riktning. Resultatet avseende dialog mellan företag och kommunledning visar den största förbättringen där Eskilstuna lägger sig högre än Sverigeindex. Även kommunens service till företag ökar i mätningen.

– Vi är glada att vi har brutit trenden och ökat i mätningen. Företagsklimatet är ett resultat av ett samspel mellan företagen, kommunen och övriga aktörer i näringslivet. Vi ser flera tendenser på att vi tillsammans rör oss i rätt riktning, säger Marit Finch-Westin, näringslivsdirektör Eskilstuna kommun.

Enligt mätningen behöver kommunen arbeta mer fokuserat med företagens behov av relevant kompetens. Eskilstuna kommun har nyligen antagit en handlingsplan för näringsliv och arbete med syfte att skapa fler jobb och förbättra näringslivsklimatet i kommunen. Genom handlingsplanen ska kommunen bland annat satsa på entreprenörskap, kompetensförsörjning och stimulera tillväxt för små och medelstora företag.

– Att få människor i arbete är en av de viktigaste frågorna i Eskilstuna. Med ett förbättrat näringslivsklimat ökar förutsättningarna för en god företagssamhet som i sin tur bidrar till fler jobb och fler människor i arbete, säger Jimmy Jansson, kommunstyrelsens ordförande.

– Vi har många duktiga företagare i Eskilstuna som i grunden är en entreprenörstad. Det är en bra grund att bygga vidare på.

Under 2014-2015 kommer kommunen bland annat att satsa på stöd till befintliga företag och organisationer utifrån deras behov men också på nyföretagande och innovation. Kommunen vill genom stöd till befintliga företag öka etableringar och nyföretagande i Eskilstuna.

Svenskt Näringsliv definierar företagsklimat som ”summan av de attityder, regler, institutioner och kunskaper som möter företagaren i vardagen.”

Share