Kommunen satsar på andra arbetsmarknadsinsatser

I slutet av 2012 inledde arbetsmarknads- och familjeförvaltningen i Eskilstuna kommun ett samarbete med företaget Ingeus, som arbetar med jobbcoachning och rehabilitering.
Uppdraget var att lotsa personer med försörjningsstöd ut i arbetslivet.
Samarbetet med Ingeus har fungerat väl. Trots det kommer arbetsmarknads- och familjeförvaltningen att avsluta samarbetet, bland annat på grund av svårigheter med att fylla insatsen med deltagare som till stor del beror på ändrade statliga regler för arbetsmarknadsinsatser.

Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen kommer att satsa på andra arbetsmarknadsåtgärder för de personer som berörs av beslutet.

Samarbetet avslutas 30 juni 2014.

Share