Höjd ersättning för deltagare i sysselsättning och daglig verksamhet

Vuxennämnden väntas på tisdag besluta att höja ersättningen för personer som deltar i daglig verksamhet och sysselsättning med 12 kronor per heldag. Personer som deltar i daglig verksamhet och sysselsättning har som regel sin försörjning via ersättning från Försäkringskassan. Därutöver får de en ersättning från vuxennämnden som ska användas till aktivitet och rehabilitering och bidrag till kostnader som till exempel resor och lunch. Det är denna ersättning vuxennämnden nu vill höja från 41 till 53 kronor per heldag.
— Vi införde den här ersättningen 2005 och även om den höjts ett par gånger tidigare, tycker vi att den är för låg. Därför är det glädjande att vi nu kan höja ersättningen för dessa personer, säger Mikael Edlund (S), ordförande i vuxennämden i ett pressmeddelande.

Share