Nätverket Tillsammans för Eskilstuna får demokratipris

Eskilstuna kommuns demokratipris 2014 går till nätverket Tillsammans för Eskilstuna. Årets hedersomnämnande för ett positivt demokratiarbete tilldelas Berga förskola.

Priset tilldelas en organisation, ett företag eller enskild person som genom sitt handlande bidragit till att på ett positivt sätt utveckla demokratin i Eskilstuna kommun. Prissumman är 10 000 kr. Ett hedersomnämnande ges till en aktör inom kommunkoncernen som på ett föredömligt sätt arbetat för att främja demokratin i Eskilstuna kommun.

Juryns motivering till årets demokratispristagare
Eskilstuna kommuns Demokratipris 2014 tilldelas nätverket Tillsammans för Eskilstuna för deras positiva arbete för sammanhållning, mångfald och ett inkluderande samhälle. Genom glädjefyllda aktiviteter där alla är välkomna stärks eskilstunabornas känsla av samhörighet och gemenskap.

Juryns motivering till årets hedersomnämnande
Eskilstuna kommuns hedersomnämnande för ett positivt demokratiarbete tilldelas Berga förskola för ett aktivt arbete med att utveckla nya former för demokrati och inflytande tillsammans med små flickor och pojkar. Förskolans arbete med barnhearing är ett bra exempel på hur FN:s konvention om barnets rättigheter kan omsättas i vardagens arbete.

Prisutdelning
Priserna delas ut av Ingrid Sermeno Escobar (MP) i samband med firandet av nationaldagen den 6 juni klockan 13.00 i Rademachersmedjorna.

Juryn
Juryn består av Jimmy Jansson (S), ordförande, Magnus Johansson (MP), Joel Hamberg (V), Jari Puustinen (M).

Share