Eskilstuna kommun till jämställdhetsmässa

Kommunen fortsätter att inspirera i arbetet med jämställdhetsfrågor. Under junimånad åker kommunen till en konferens i Nordiskt Forum Malmö.

Från 12 till 15 juni deltar man i konferensen ”Nordiskt Forum Malmö 2014 – New Action on Women’s Rights” som arrangeras av flertalet organisationer ur den nordiska kvinnorörelsen. På konferensen samlas bland annat forskare, aktivister, näringsliv, myndigheter, politiker och inte minst allmänheten för att sätta agendan för framtidens jämställdhetspolitik. Kommunen kommer att delta på plats med en monter och dessutom hålla ett seminarium.
— Nordiskt Forum är Nordens största jämställdhetskonferens. Kommunen deltar både för att sprida vårt framgångsrika jämställdhetsarbete men också för att inspireras, knyta nya kontakter och lära av andra. Vi har kommit en bra bit på vägen men samhället är tyvärr fortfarande långt ifrån jämställt. Därför behövs denna viktiga konferens och vårt deltagande, säger Joel Hamberg (V), kommunalråd och politiskt ansvarig för jämställdhet i Eskilstuna kommun i ett pressmeddelande.

Kommunens mål är att bli en av landets jämställda kommuner. Arbetet handlar bland annat om att kvalitetssäkra service, tjänster och bemötande. Så att flickor, pojkar, kvinnor och män kan få service på lika villkor.
— Jag är stolt över Eskilstuna kommuns arbete med jämställdhet,och det finns tydliga politiska mål och konkreta handlingsplaner på hur Eskilstuna kommun ska bli en ännu mer jämställd arbetsplats och stad. Nordiskt Forum är en angelägen konferens som ger oss möjlighet att lyfta kommunens arbete med jämställdhet, och den ger oss också chansen att påverka framtiden och förändringarbetet mot ett mer jämställt samhälle. Jämställdhet skapas i stor utsträckning där beslut fattas och där resurser fördelas, säger kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson i ett pressmeddelande.

Share