Förskola i Torshälla har brustit i rutinerna

En förskola i Torshälla har brustit i rutinerna att skyndsamt göra orosanmälan till socialtjänsten gällande fyra barn på förskolan.

I maj 2014 framkom indikationer till personal på förskolan att fyra barn, från två olika familjer, möjligen far illa. Enligt 14 kap. 1 § i socialtjänstlagen är personal i förskolor och skolor skyldiga att genast göra en orosanmälan till socialtjänsten om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa.

Under maj detta år framkom det tydliga indikationer till personal på förskolan att fyra stycken barn från två olika familjer möjligen far illa. Då skall personalen på förskolan enligt kapitel 14 1 § i socialtjänstlagen anmäla en orosanmälan till socialtjänsten om de i sin verksamhet får eventuell kännedom om/eller misstänker att barn far illa.

När den oacceptabla långa handläggningstiden (4-5 veckor) uppdagades, begär nu Torshälla stads förvaltning, att en analys och utredning ska göras av en oberoende utredare för att klarlägga om förskolan brustit i att följa givna rutiner. Om utredningen visar att det är allvarliga brister kan Lex Sara-anmälan komma att göras till Inspektionen för vård och omsorg för djupare analys och utredning.

De berörda barnen skall nu hanteras under socialtjänstens handläggningstider.
– Medarbetare som möter barn i våra verksamheter har skyldighet att skyndsamt göra orosanmälan om det finns misstanke att barn far illa. Vi ser mycket allvarligt på det som hänt och det är viktigt att utreda varför och på vilket sätt vi har brustit i våra rutiner, säger Christina Klang, förvaltningschef i Torshälla stads förvaltning i ett pressmeddelande.

FAKTA
Anmälningsskyldigheten gäller redan vid misstanke
I lagen står det att anmälningsskyldiga är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa. Anmälningsskyldigheten gäller till exempel hälso- och sjukvården, tandvården, förskolan, skolan, socialtjänsten och kriminalvården. Den gäller också för dig som arbetar med barn och unga i privat verksamhet eller i annan privat verksamhet på hälso- och sjukvårdens eller socialtjänstens område. Vem som är anmälningsskyldig står i 14 kap. 1 § socialtjänstlagen. Källa: socialstyrelsen.se

Share