Grappa fick bygglov i efterhand för svartbygge

Grappa fick bygglov i efterhand för svartbygge

Restaurang Grappa (Gratia AB) slog upp sina markiser utan tillstånd från Eskilstuna kommun och det påpekades. Efter det så sökte restaurangen bygglov för den markisen i efterhand och fick den beviljad, trots att man sagt till de andra restaurangerna på gatan att man skall ha en speciell markis med ”böjning” som blev en stor kostnad extra för dessa restauranger. Beskedet kom nu i måndags från kommunens bygglovsavdelning att bygglovsansökan i efterhand är beviljad.

Enligt uppgifter till Eskilstunanytt, så överväger en restaurang på gatan att överklaga bygglovet till Länsstyrelsen.

Share