Turister valfärdar till Sverige

Turistnäringen i Sverige växer nästan oberoende utav konjunkturläget. I dag är turismexporten större än personbildsexporten och också av exporten av järn och stål tillsammans, säger Dennis Bederoff som är ansvarig för turiststatistiken på Tillväxtverket.

Förra året omsatte turismen i Sverige 284 miljarder kronor. Den del som utländska besökare står för kallas för turismexport och omsatte 106 miljarder. Det är en ökning med 160 procent sedan år 2000 och det konstaterar statliga Tillväxtverket är betydligt mer än Sveriges totala export som under samma tid ökade 57 procent

Även i Eskilstuna märks turismen på hotellen runt ån.

– Igår kom det fyra bussar med turister från England, som ska stanna ett par dagar, säger Malin som jobbar på ett utav hotellen längs med Ån.

 

Share