MDH i stort samarbete med EEM

MDH i stort samarbete med EEM

Mälardalens högskola fördjupar samverkan med Eskilstuna Energi och Miljö, VafabMiljö och Mälarenergi för att bidra till smartare energiförsörjning för framtiden.

Forskningsinriktningen Framtidens energi bedrivs på MDH och är en av Sveriges starkaste forskningsmiljöer inom processoptimering riktad mot processindustri och energisektorn. Eskilstuna Energi och Miljö, Mälarenergi och VafabMiljö och MDH fördjupar nu sitt samarbete i ett strategiskt samverkansavtal inom forskning, utbildning, kompetensförsörjning och utvecklingsområden med gemensam ambition i att stärka och utveckla lösningar och verktyg inom områdena energi-, bygg- och miljöteknik.

Avtalet undertecknades av MDH:s rektor Karin Röding, Mats Erik Olofsson VD Eskilstuna Energi och Miljö, Magnus Hemmingsson VD Mälarenergi och Carina Färm VD Vafab Miljö vid en officiell ceremoni på MDH tisdagen 24 juni.

 

Foto: Mdh.se. På bilden syns Karin Röding, Magnus Hemmingsson, Carin Färm, Mats Erik Olofsson.
Share