Jensen får öppna i Eskilstuna

Skolan Jensen Education har nu fått okej om att största en högstadieskola i Eskilstuna. Det efter ett beslut av Skolinspektionen.

Nu bedömer Skolinspektionen att elevunderlaget är tillräckligt för att verksamhet skall kunna drivas i Eskilstuna. I nuläget så bedriver Jensen Education endast en vuxenutbildning i Eskilstuna och målet med grundskolan är att 360 elever skall vara med i en fullt utbyggd verksamhet. Eskilstuna kommun valde dock att avslå skolans ansökan i första hand då man ansåg att skolan inte skulle tillföra något nytt till utbildningsbudet i kommunen. Men nu, ger alltså Skolinspektionen skolan rätt och kommunens val gäller inte. Jensen får starta utbildningen i Eskilstuna 30 juni 2015.

Share