Fortsatt nej för Harrys

Fortsatt nej för Harrys

Restaurang Harrys fick sitt alkoholtillstånd indraget under augustimånad av Eskilstuna kommun främst för den studentfest man haft i juni. Företaget valde då att överklaga beslutet och kräva inhibition av kammarrätten. Där fick man avslag och valde att vidare överklaga det till högsta förvaltningrätten. Men, det blev även avslag i högsta förvaltningsrätten för Harrys och nu får man vänta till en eventuell rättegång för att få tillbaka alkoholtillståndet.

Så här skriver Högsta förvaltningsrätten i sitt beslut:
”För att Högsta förvaltningsdomstolen ska pröva ett överklagande i ett mål av detta slag krävs prövningstillstånd. Prövningstillstånd kan ges av två skäl. Det första skälet är att ett avgörande i målet är viktigt för ledningen av rättstillämpningen. Det andra skälet är att det finns synnerliga skäl för prövning, såsom att det finns grund för resning eller att målets utgång finns i kammarrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag. DEssa bestämmelser om prövnings tillstånd finns i 36 § första stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291).

Högsta förvaltningsdomstolen finner att det inte har kommit fram skäl att meddela prövningstillstånd.”

Share