Ökade kostnader för försörjningstöd

Eskilstuna är redan idag en av de kommuner som betalar ut mest ekonomiskt bistånd till sina invånare. Det rör sig främst om det som idag heter ”försörjningsstöd” och tidigare hette socialbidrag. Under år 2013 betalade Eskilstuna Kommun ut ca 230 miljoner kronor vilket är 2355 kr per invånare vilket nära nog är svenskt rekord. Bara Södertälje och Malmö betalar ut mera bistånd än Eskilstuna.

Nu begär Arbetsmarknads- och familjenämnden i Eskilstuna utökade anslag för 2015. Man skriver att att de ekonomiska ramar som man fått inte räcker för att man ska kunna upprätthålla rättssäkerhet och leva upp till de lagar som finns. En förklaring till situationen är att Eskilstuna är hårt drabbat av arbetslöshet, den ligger nu på 14% vilket är ungefär dubbelt så mycket som riket som helhet.

Under det första halvåret har antalet personer som söker hjälp ökat. Man tror det beror på bostadsbrist, missbruk i kombination med sjukdom, nätdroger och brist på sysselsättning. Uppskattningen inför 2015 är att det kommer behövas ytterligare uppemot 40 miljoner kronor om arbetsmarknads- & familjenämnden ska kunna klara sitt uppdrag.
Det skulle göra att Eskilstuna passerar Malmö och knappar in rejält och närmar sig Södertäljes siffror, om inte även dem drabbats av ökade utgifter.

Share