Magnus Johansson (Mp) lämnar alla politiska uppdrag

Miljöpartisten Magnus Johansson som i flera år varit kommunalråd i Eskilstuna och tillsammans med socialdemokraternas ledare Jimmy Jansson utgjorde politikerduon ”Jimmy och Magnus” för Eskilstunaborna aviserade på en presskonferens idag att han lämnar alla politiska uppdrag

Magnus Johansson har varit politiskt aktiv i Eskilstuna Kommun sedan 1998 och under hans tid vid makten har Miljöpartiet haft ett stort inflytande över kommunpolitiken, inte minst inom Stadsbyggnadsförvaltningen, som var Magnus ansvarsområde genom att han var ordförande för Stadsbyggnadsnämnden. Han har även varit involverad i kommunens ställningstaganden gentemot krögarna i centrum.

Det har stormat kring Magnus Johansson flera gånger de senaste åren, tillsammans med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet utgjorde man en politisk majoritet och för tiotalet år sedan byggde man om gatorna i centrum genom att ta bort ett körfält på bland annat Hamngatan och Västergatan utan att ge bilisterna några alternativ för att ta sig mellan stadsdelarna. Det är nog ingen överdrift att säga att många Eskilstunabor är irriterade över trafiksituationen efter dessa åtgärder. Han fick också kritik för den New York-resa som företogs inför ombyggnaden av Fristadstorget. Kritik kom också från den dåvarande oppositionen om att en del beslut verkade fattas av Magnus Johansson och Jimmy Jansson själva, när oppositionen informerades var besluten ofta redan fattade. Mest ihågkommen kommer nog Johansson dock bli för turbulensen i oktober/november 2013 då han på en tillställning med mat och dryck på Stadshotellet ropade in en tavla, Beatlestavlan, för kommunens räkning, utan att ha stämt av detta med någon annan. Utropspriset på tavlan var satt till 25000kr men Johansson bjöd 100 000kr innan någon annan lagt något bud. Inledningsvis påstod han att konstinköpet var förankrat hos socialdemokraten Jimmy Jansson som utgjorde den andra halvan av politikerduon, när denne senare nekade till inblandning i tavelinköpet och efter att kritik kom från den förvaltning som har ansvar för inköp av konst så tvingades Johansson bekosta tavlan själv.

Det är inte heller någon hemlighet att det sedan en tid pågått en maktkamp inom Miljöpartiet i Eskilstuna. Flertalet personer inom partiet har velat byta ut sin ledare men det har tydligen inte varit lätt, för processen har tagit en tid. På grund av ett avhopp, en socialdemokrat i fullmäktige förklarade sig i november inte längre företräda Socialdemokraterna utan blev istället politisk vilde. Detta ledde till förhandlingar mellan Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet som i början av december 2014 aviserade att de bildar en ny politisk majoritet, där alltså Miljöpartiet och Vänsterpartiet hamnar i opposition efter att i många år haft makten tillsammans med socialdemokraterna och vänsterpartiet

Share