Platsbrist på Mälarsjukhuset

I somras drogs antalet vårdplatser på Mälarsjukhuset ner och sjukhuset har inte kunnat öka antalet platser eftersom det råder brist på sjuksköterskor. Läget är nu ansträngt eftersom bristen på vårdplatser drabbar hela sjukhuset. Man tvingas placera patienter på andra platser än där man egentligen skulle vilja ha dem. Det handlar också om att Eskilstuna Kommun har brist på korttidsplatser i deras regi, det finns för närvarande ett 70-tal patienter på Mälarsjukhuset som är färdigbehandlade men som inte har någonstans att ta vägen. Därför blir de kvar på sjukhuset och upptar vårdplatser där. På akutvårdsavdelningen är personalen frustrerad. Och den senaste tiden har flera operationer fått ställas in eftersom man helt enkelt inte har plats på vårdavdelningarna, det handlar bland annat om kirurgen och ortopeden.

Mälarsjukhuset i Eskilstuna är länets största sjukhus och drivs av Landstinget Sörmland. Sjukhuset har hand om dem patienter som behöver sjukhusvård, men när en patient har färdigbehandlats på sjukhuset är det kommunens ansvar att ta hand om patienten om den behöver hjälp och inte kan åka hem. Då är det ett stort problem när kommunen har fullt på alla sina platser och inte kan ordna fram fler platser i sin regi.

På Mälarsjukhusets akutvårdsavdelning finns det 30 vårdplatser där det är tänkt att man ska bli kvar max 5 dygn innan man slussas iväg till rätt vårdavdelning på sjukhuset, alternativt ett kommunalt korttidsboende. För närvarande finns det 36 patienter på AVA varje dygn, trots att det egentligen bara finns 30 vårdplatser. Det är inte ovanligt med patienter som ligger kvar på AVA i en hel månad, istället för 5 dygn. Man har liknande problematik på de andra sjukhusen i länet så det finns ingen möjlighet att flytta patienter dit heller.

Personalen uttrycker oro för patientsäkerheten och det är lätt att förstå att en och annan patient kanske blir hemskickad trots att man borde bli inlagd när man söker hjälp på sjukhuset.

Share