British Schools fick rätt mot kommunen

British Schools är hyresgäster hos Eskilstuna Kommun och har sin verksamhet på Odlarskolan. På grund av platsbrist där bedriver man sin högstadieskola i lokaler i Vilsta industriområde, något som British Schools är missnöjda med och man har länge försökt hitta andra lokaler närmare centrum. Eskilstuna Kommun har inga bättre lokaler att erbjuda och därför har British Schools redan i februari 2014 ansökt om att få ordna med en egen lösning på problemet, men man upplever att Eskilstuna Kommun på alla sätt försöker sätta käppar i hjulet för dem.

British Schools är en friskola som haft verksamhet i Eskilstuna i flera år. För att få plats med hela sin verksamhet på samma plats har man sedan en tid planer på att på egen bekostnad ställa upp baracker eller paviljonger på Odlarskolans skolgård. Man har länge försökt lösa platsbristen och först fick man bygglov för paviljongerna men sedan protesterade Barn & Utbildningsnämnden, med hänvisning till att trafikmiljön kring Odlarskolan inte lämpar sig för fler elever där. Detta kan misstänkas bero på att man helt enkelt inte vill ha konkurrens, anser British Schools. Efter att Barn- & Utbildningsförvaltningen protesterat drog kommunens Stadsbyggnadsnämnd tillbaka det beviljade bygglovet, dock med en helt annan motivering än den som barn- & utbildningsnämnden angett som skäl. Denna gång nekades bygglovet med motiveringen att det är ”prickad mark” på den ytan där barackerna är planerade att stå. British Schools reviderade då sin ansökan och flyttade sina baracker så att de inte längre står på markyta som är prickad (byggförbud). Kommunen vägrade då behandla deras ansökan för att man ansåg att de nya handlingarna kommit in några timmar för sent. British Schools menade att kommunen återigen bara försöker förhala handläggningen för att inte British Schools ska hinna få barackerna på plats till skolstarten.

Idag kom utslaget från Länsstyrelsen att kommunen har gjort fel. Länsstyrelsen anser att kommunens motivering om att det är så kallad ”prickad mark” där det är förbjudet att bygga inte är giltig eftersom det inte är permanenta byggnader man har för avsikt att bebygga skolgården med. När det gäller den typen av paviljonger som detta gäller, nämligen fristående baracker, så kan man inte neka friskolan bygglov på grund av detta. Därför återremitteras ärendet ännu en gång till kommunen för att på nytt handlägga ärendet. Det återstår att se hur den här segdragna tvisten löser sig. Kanske kommer kommunens stadsbyggnadsnämnd finna ett tredje skäl för att kunna neka British Schools bygglovet som de kämpar för i snart ett års tid.

Share